Indhold i denne sektion:

Udlån af laboratorier og udstyr

Laboratorierne tilhører Radiografuddannelsen/CONRAD og anvendes primært til undervisnings- og videncenteraktiviteter.

Ukorrekt håndtering af udstyret kan forvolde personskade. Udstyret er desuden kostbart og kan let beskadiges. Ønsker man at låne laboratorierne er det derfor nødvendigt, at låner har tilstrækkeligt viden om anvendelsen af udstyret.

Studerende på Radiografuddannelsen:

Booking via nedenstående kalender/formularer.

Andre brugere:

Kontakt leder af Conrad Radiografiske Læringslaboratorier:
Mia Andersen, mkan1@ucl.dk

Om denne side